Stowarzyszenie Mentalnie Równi to organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób potrzebujących wsparcia ukojenia i równowagi psychicznej. Celem stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub marginalizacji społecznej osób bądź grup społecznych.

STOWARZYSZENIE

MENTALNIE=RÓWNI

Stowarzyszenie Mentalnie Równi to organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób potrzebujących wsparcia, ukojenia i równowagi psychicznej. Wraz z Instytutem Zdrowia Mentalnego, Stowarzyszenie realizuje dobroczynne projekty na rzecz poprawy zdrowia mentalnego.

Członkowie Stowarzyszenia to doświadczeni specjaliści w pracy z osobami dotkniętymi kryzysami psychicznymi. Przez wiele lat dzięki pracy psychologicznej od podszewki poznali potrzeby ludzi, ich lęki, niepokoje oraz traumy. Ilość czynników, jakie codziennie negatywnie działają na nasz organizm jest ogromna. ‘

Realizując nasze cele statutowe chcemy zagwarantować darmową pomoc każdej potrzebującej osobie.

cele działalności Stowarzyszenia
Mentalnie Równi

 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Działalność psychologiczna, terapeutyczna, psychiatryczna, informacyjna, szkoleniowa i coachingowa
 • Podnoszenie kompetencji zawodowych ludzi aktywnych zawodowo, lub poszukujących pracy, którzy chcą udoskonalać swoje zdolności interpersonalne
 • Przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub marginalizacji społecznej osób bądź grup społecznych
 • Działania polegające na budowaniu odporności psychofizycznej
 • Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • Działalność charytatywna
 • Propagowanie zdrowego stylu życia

nasze projekty

Akcja społeczna Mentalnie Równi

Akcja społeczna Mentalnie Równi, ma na celu wyrównywanie szans w dostępie do opieki
psychologicznej osób takowej pozbawionych.

Walczymy o poszerzenie dostępu do opieki psychologicznej i psychiatrycznej.
Chcemy aby każda osoba wykluczona że względów finansowych, terytorialnych bądź
stygmatyzowana społecznie miała możliwość korzystania z darmowej pomocy, w każdym
miejscu i czasie.

Dbanie o dobrostan psychiczny nie może być przywilejem osób zamożnych, ale powinno być
podstawowym prawem, każdego kto przeżywa kryzysy psychiczne.
Każdy z nas, bez względu na to czy mieszka w dużym mieście, czy w małej wsi, czy jest
bogaty, czy biedny, czy ma wsparcie rodziny czy żyje w samotności, mierzy się z tymi samymi
problemami cywilizacyjnymi jakimi są m.in.: depresja, lęki, zaburzenia snu, wypalenie
zawodowe czy przewlekły stres.

Wspólnie dajmy szanse na normalne życie każdej osobie walcząc o rozszerzenie darmowej,
wysoko wyspecjalizowanej opieki psychologicznej i psychiatrycznej.

Nie wykluczajmy, wspierajmy, bądźmy Mentalnie Równi!

Dołącz do nas i wesprzyj nasze działania!

Wsparcie psychologiczne dla uchodźców

Od początku wojny w Ukrainie zaangażowaliśmy się w wsparcie uchodźców. Zaczęliśmy jak większość - szukaliśmy mieszkań, zbieraliśmy fundusze, kupowaliśmy ubrania i jedzenie. Szybko zorientowaliśmy się, że to nie wystarczy, że kryzys nie jest chwilowy. Podjęliśmy kroki aby zrekrutować i zatrudnić psychologów uciekających przed wojną.

Naszym marzeniem jest zapewnienie psycholożkom i psychologom pracy, która pozwoli utrzymać się im i ich dzieciom w Polsce, a osobom uchodźczym, które potrzebują wsparcia psychologicznego niezbędnej, darmowej opieki.

Z pomocą przyszła fundacja Americares dzięki której realizujemy Projekt wsparcia psychologicznego dla uchodźców.
Od początku wojny zrealizowaliśmy:
konsultacje psychologiczne

Projekt wsparcia psychologicznego dla mieszkańców Mazowsza

Dzięki wsparciu Marszałka Województwa Mazowieckiego realizujemy projekt wsparcia psychologicznego dla mieszkańców Mazowsza.

Problemy ze zdrowiem psychicznym są w rzeczywistości bardzo powszechne i mogą dotknąć każdego. Aż jeden na pięciu Polaków może na pewnym etapie życia zapadać na chorobę psychiczną. Każdy jest podatny na problemy ze zdrowiem psychicznym. Dotyka ludzi bez względu na wiek, wykształcenie, status finansowy czy kulturę.

Dlatego jeżeli jesteś mieszkańcem Województwa Mazowieckiego, czujesz obniżony nastrój, mierzysz się z bardzo dużym, długotrwałym stresem lub dotykają cię inne problemy związane ze zdrowiem psychicznym skontaktuj się z nami i umów swoją pierwszą wizytę psychologiczną.
Projekt sfinansowany jest ze środków Wojewody Mazowieckiego

Szkolenie dla nauczycieli z rozpoznawania zaburzeń zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży

Dzięki współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki uruchomiliśmy darmowy interaktywny program warsztatowy dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz rodziców dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych adresujący problem: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – wczesne rozpoznawanie zaburzeń zdrowia psychicznego i interwencja w wielokulturowym środowisku oświatowym.

Problem zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży jest problemem, który nabrał na sile w ciągu kilku lat. Szkoła jest miejscem, gdzie pierwsze niepokojące sygnały zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży powinny być zauważane. Wychodząc naprzeciw temu problemowi rozpoczęliśmy cykl szkoleń, który uwrażliwi nauczycieli na symptomy świadczące o występowaniu zaburzeń zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży.
Celem szkoleń jest m.in.
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z etiologią zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń wynikających ze stresu pourazowego, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń depresyjnych i lękowych.
 • Zapoznanie z metodami pracy z dzieckiem i uczniem z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz procedurami interwencji w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
 • Przekazanie informacji dotyczących wsparcia świadczonego przez placówki ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
„Program "Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i uczniów o zróżnicowanych potrzebach w wielokulturowym środowisku przedszkola i szkoły" współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Pozytywna szkoła - realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej – II edycja. Moduł III. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i uczniów o zróżnicowanych potrzebach w wielokulturowym środowisku przedszkola i szkoły.”

NASI PARTNERZY I DARCZYŃCY

KONTAKT I WSPARCIE

 • Ul. Armii Ludowej 7/6, 00-575 Warszawa
 • NIP: 7011077903
 • Numer w ewidencji stowarzyszeń zwykłych m.st. Warszawy 827
biuro@mentalnierowni.pl

Wesprzyj naszą działalność

 • Stowarzyszenie Mentalnie Równi
  Aleja Armii Ludowej 7/6, 00-575 Warszawa
 • Numer konta:
  46 1090 1753 0000 0001 4998 4448
 • IBAN: PL46109017530000000149984448
 • Tytuł przelewu:
  Darowizna na cele statutowe
wesprzyj na zrzutka.pl
polityka prywatności
wszelkie prawa zastrzeżone mentalnie równi © 2022
wykonanie: e12studio.pl